पंगवाड़ी भाषाई अन्तर से कथेई शुणे, जे धरती शुरवात केआं ईं बणोरु असु। परमेश्वरे किस त कीं कइ धरती त सम्हाई सृष्टि बणा, होर मेहणु हालत किस खराब भुई? होर मेहणु कि हमेशा अपु पापे हाल अन्‍तर बिश्ता ना, ना परमेश्वरे कुछ होरी योजना असी? एन्हि सोबी सवाले जवाब पाण जे बुन्ह दुतो लिंक पुठ चिकी कइ शुणिण दिए।

Thumbnail image
Audio file

02 संसार अन्तर पाप एण

Audio file

03 हड़ एण

Audio file

04 अब्राहम जोई परमेश्वरे वादा

Audio file

05 जुबाने कुआ

Audio file

06 परमेश्वर इसहाके जे जुगाड़ कता

Audio file

07 परमेश्वरे याकूब अशुश दिती

Audio file

08 युसूफ त तसे टब्बरे परमेश्वर बचांता

Audio file

09 परमेश्वर मूसा भिआन्ता

Audio file

10 दश महामारी

Audio file

11 बचणे त्योहार-फसह

Thumbnail image
Audio file

13 इस्राएले मेहणु जोई परमेश्वरे वादा

Audio file

14 अरुणि धारे भटकुण

Audio file

15 वादे देश

Audio file

16 छुड़काणे बाड़े

Audio file

17 राजा दाऊद जोई परमेश्वरे वादा

Audio file

18 बंटो राज्य

Audio file

19 भविष्यवक्ते

Audio file

20 परदेश बसुण त वापस एण

Audio file

21 परमेश्वरे मसीहे वादा करण

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.